97SE狠狠狠狠狼亚洲综合网

博世弹簧是波纹簧、离合器拉环、滤清器卡簧指定供应商

辉县市博世弹簧有限公司

更好的原料 更高的品质

弹簧行业30年优质供应商

7*24小时服务电话13903733403

当前位置:首页 > 新闻动态 > 正文

不同胡材料 波纹簧拉伸长度也不一样σB(MPa)

文章作者:博世弹簧发布时间:2018/8/14 15:42:46浏览次数:
不同胡材料 波纹簧拉伸长度也不一样σB(MPa)

碳素弹簧钢丝
特殊用途碳素弹簧钢丝
重要用途弹簧钢丝
钢丝直径
d(mm)
I组
II组IIa组
III组
钢丝直径
d(mm)
甲组
乙组
丙组
钢丝直径
d(mm)
65Mn
0.32~0.6
0.63~0.8
0.85~0.9
1
1.1~1.2
1.3~1.4
1.5~1.6
1.7~1.8
2
2.2
2.5
2.8
3
3.2
3.4~3.6
4
4.5~5
5.6~6
6.3~8
2599
2550
2501
2452
2354
2256
2157
2059
1961
1863
1765
1716
1667
1667
1618
1569
1471
1422
2157
2108
2059
2010
1912
1863
1814
1765
1765
1667
1618
1618
1618
1520
1520
1471
1373
1324
1226
1667
1667
1618
1618
1520
1471
1422
1373
1373
1373
1275
1275
1275
1177
1177
1128
1079
1030
981
0.2~0.55
0.6~0.8
 
0.9~1
1.1
1.2~1.3
1.4~1.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2844
2795
 
2746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2697
2648
 
2599
2599
2501
2403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2550
2501
 
2452
2452
2354
2256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1~1.2
 
1.4~1.6
 
 
1.8~2
2.2~2.5
 
 
2.8~3.4
 
3.5
3.8~4.2
4.5
4.8~5.3
5.5~6
 
 
 
1765
 
1716
 
 
1667
1618
 
 
1569
 
1471
1422
1373
1324
1275